Registrační formulář

Obr

Obr2 Registrační formulář pro získání přístupu do e-shopu a mobilních aplikací společnosti Biopharm spol. s r.o.

Registrace je podmíněna udělením souhlasu v souladu se směrnicí 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (GDPR).

Uděluji souhlas společnosti
Biopharm spol. s r.o.
IČO: 13695096
s využítím osobních údajů za účelem:

  • realizace jednotlivých obchodních případů
  • obchodních nabídek
  • marketingových nabídek
  • kontaktování za účelem obchodních návštěv
  • zasílání tištěných nebo elektronických nabídek, ceníků a katalogů
  • evidenci obchodní dokumentace

Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 10 let od udělení souhlasu.
Souhlas se automaticky prodlužuji na dobu 10 let od data vystavení obchodního dokladu – faktury, dodacího listu, hotovostního dokladu.

 

Dále souhlasím, že nabídky společnosti Biopharm spol. s r.o., IČO: 13695096 a dohody obchodního charakteru jsou vázány mlčenlivostí a nesmí být sdělovány třetím stranám.

BIOPHARM spol. s r.o.

Sídlo:

Žďár 156, Rájec Jestřebí, okres Blansko
tel.: 516 435 100, 516 435 101
e-mail: info@biopharm.cz


IČ: 13695096
DIČ: CZ13695096


Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 658

Objednávky:

tel.: 800 190 002Víkendová pohotovost:

tel.: 721 378 538