CHEMISPIR 200 mg/ml sol.

 

Složení:
Spiramycinum 200 mg v 1 ml perorálního roztoku

Léková forma:
Čirý roztok žluté barvy

Balení:
1 l

Indikační skupina:
antibiotikum

Charakteristika:
Spiramycin je antibiotikum účinné proti grampozitivním i gramnegativním bakteriím, jako jsou stafylokoky, streptokoky, mykoplazmata, Actinobacillus spp., Pesteurella spp.,
Campylobacter spp., klostridie.

Indikace:
Drůbež: respirační a gastrointerstinální onemocnění bakteriálního původu. Bakteriální onemocnění lokomočního aparátu. Septikémie způsobené grampozitivními mikroorganismy.
Prasata: bakteriální enteritidy způsobené grampozitivními mikroorganismy. Enzootická pneumonie.

Kontraindikace:
Nepodávat zvířatům citlivým na spiramycin, nepoužívat u nosnic

Nežádoucí účinky:
Výjimečně se mohou objevit gastrointestinální potíže

Interakce:
Nepodávat současně s baktericidními antibiotiky

Dávkování:
Drůbež: 100–200 ml přípravku do 100 l napájecí vody nebo 35 ml přípravku na 100 kg ž. hm. Doba podávání 3–5 dní.
Prasata: 100–200 ml přípravku do 100 l napájecí vody nebo 
4–8 ml přípravku na 100 kg ž. hm. Doba podávání 3–5 dní.

Způsob podání:
Perorálně, rozpuštěné v napájecí vodě, nebo po zamíchání do krmiva

Ochranné lhůty:
Maso prasat 21 dnů, maso brojlerů 10 dnů.
Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

Použitelnost:
12 měsíců, po prvním otevření 1 měsíc, po rozpuštění 12 hodin

BIOPHARM spol. s r.o.

Sídlo:

Žďár 156, Rájec Jestřebí, okres Blansko
tel.: 516 435 100, 516 435 101
e-mail: info@biopharm.cz


IČ: 13695096
DIČ: CZ13695096


Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 658

Objednávky:

tel.: 800 190 002Víkendová pohotovost:

tel.: 721 378 538