COLISTINA SOLFATO 12% sol.

Účinná látka:
Colistini sulfas 120 g v 1 litru

Indikační skupina:
antibiotikum

Balení:
1 l, 5 l

Charakteristika:
Colistini sulfas má baktericidní účinky, je aktivní proti gramnegativním bakteriím, zejména těm, které jsou rezistentní vůči ostatním antibiotikům, např. Salmonella spp., Escherichia coli, Haemophilus spp., Pasteurella spp., Klebsiella spp., Shigella spp., Pseudomonas spp. a Proteus spp.

Indikace:
Cílový druh zvířat: telata, prasata, kur domácí - brojleři, nosnice, krůty, králíci.
Enteritidy způsobené gramnegativními bakteriemi.

Kontraindikace:
Nejsou

Nežádoucí účinky:
Nejsou

Dávkování:
4,2–5 g/100 kg ž. hm. (tj. 4–4,9 ml, čili 5–6 mg ú.l./kg ž. hm.) po dobu 5 dní

Způsob podávání:
Perorálně v napájecí vodě

Ochranné lhůty:
Maso telat, prasat, brojlerů, krůt a králíků 2 dny. Vejce (nosnice) 2 dny.

Použitelnost:
12 měsíců, po zamíchání do pitné vody 12 hodin

BIOPHARM spol. s r.o.

Sídlo:

Žďár 156, Rájec Jestřebí, okres Blansko
tel.: 516 435 100, 516 435 101
e-mail: info@biopharm.cz


IČ: 13695096
DIČ: CZ13695096


Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 658

Objednávky:

tel.: 800 190 002Víkendová pohotovost:

tel.: 721 378 538