ANPROCICLINA 200 mg/g premix

Účinná látka:
Oxytetracyclinum 200 g v 1 kg

Pomocné látky:
Kukuřičné otruby

Léková forma:
Granulovaný prášek

Balení:
25 kg

Indikační skupina:
Premixta, antibiotikum

Charakteristika:
Oxytetracyklin je širokospektrální antibiotikum účinné proti hlavním patogenním bakteriím jak grampozitivním, tak gramnegativním, proti mykoplazmám, ricketsiím a proti velkým virům.

Indikace:
Drůbež: Bakteriální infekce dýchacího, zažívacího a genitálního traktu.
Bakteriální septikémie.
Králíci: pasteurelóza, salmonelóza, kolibacilóza.
Prasata: Bakteriální infekce dýchacího a zažívacího traktu.

Kontraindikace:
Nepodávat při citlivosti na tetracykliny nebo při projevech ledvinové nedostatečnosti

Nežádoucí účinky:
U prasat byl pozorován pokles imunitní odpovědi na vakcínu proti července

Dávkování:
Drůbež: 20-35 g přípravku/100 kg ž.hm., 200-500 g přípravku/100 kg krmiva.
Králíci: 40 g přípravku/100 kg ž.hm., 500 g přípravku/100 kg krmiva.
Prasata: 10-25 g přípravku/100 kg ž.hm., 250-500 g přípravku/100 kg krmiva.
Dávkovat podle věku, hmotnosti a spotřeby vody zvířat.
Doba podávání: prasata 3–5 dní, ostatní 5 dní.

Způsob podávání:
Perorálně v krmivu

Ochranné lhůty:
Maso brojlerů: 10 dní, maso králíků: 8 dní, maso prasat: 14 dní
Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum

Použitelnost:
24 měsíců, po zamíchání v krmivu 3 měsíce

BIOPHARM spol. s r.o.

Sídlo:

Žďár 156, Rájec Jestřebí, okres Blansko
tel.: 516 435 100, 516 435 101
e-mail: info@biopharm.cz


IČ: 13695096
DIČ: CZ13695096


Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 658

Objednávky:

tel.: 800 190 002Víkendová pohotovost:

tel.: 721 378 538